Twoje położenie Strona Główna»Projekty

Projekty

WAŻNIEJSZE PROJEKTY,  NADZORY AUTORSKIE, EKSPERTYZY.

Od 2021 projekty budowlany i  techniczny przebudów linii energetycznych NN i oświetlenia w związku z realizacją zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0 + 000 do km 5 + 018.

Od 2020 do 2022 r projekt budowlano- wykonawczy instalacji bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru SSP oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w związku z przebudową galerii  Pasaż Świętokrzyski w Kielcach. 2021-nadzór autorski.

Od 2020 do 2021 r projekt budowlano- wykonawczy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bieliny.w miejscowościach  Lechów., Makoszyn  Podlesie i: Bieliny Poduchowne łącznie 4000m z indywidualnym sterowaniem i monitorowaniem zdalnym. Od 2021 nadal obowiązuje -nadzór autorski.

2020- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych remontu pomieszczeń kuchni

w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich dla inwestora JOL-MARK SP. Z O.O, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 16 G, tel. 33 827 69 87

Od 2020- Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych na montaż pożarowego wyłącznika prądu oraz  instalacji odgromowej. W budynku Siedziby PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa. Inwestor PKP CARGO S.A 2021-nadzór autorski

Od 2020 do 2021 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia terenu i monitoringu CCTV . w rejonie mostu kolejowego LHS na rzece Wiśle. Inwestor PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Spółka z o.o. ul. Szczebrzeska 11  22-400 Zamość. 2021-nadzór autorski.

Od 2019- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych. budynku wielorodzinnego z dwoma garażami jednopoziomwymi, zlokalizowanego przy ul. Parkowej w Chorzowie 2020-nadzór autorski

Od 2019- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych SN 20kV i NN.dla budynku wysokiego biurowo-usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach przy ul. Korfantego 138 na dz. nr 4/4; 4/5; 4/6; 4/7; 4/8 obręb 0002 Bogucice-Zawodzie. Stacja transformatorowa SN 20/0,4kV, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.. 2020-2021 nadzór autorski

Od 2019- - Projekt budowlany dla inwestycji „Budowa dwóch przyłączy elektroenergetycznych SN 15 kV  wraz z liniami światłowodowymi o długości 2x1,9 km do układu kogeneracyjnego CELSIUM Serwis sp. z oo w mieście Skarżysko- Kamienna, na działkach 4.36-66/7, 4.36-66/8, 4.36-67/8, 4.36-67/7, 4.36-68/2, 4.36-62/4, 4.35-22/2, 4.35-52/1, nad 4.35-50,nad  4.35-1/19, 4.34-1/69, oraz 4.34-37 obręb 04 Kamienna” . Inwestor  i zleceniodawca: CELSIUM SERWIS Spółka  Z oo, , 11 Listopada 7,  Skarżysko- Kamienna, 2020 nadzór autorski

Od 2019- Projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla inwestycji:  Budowa budynku usługowego wraz z halą magazynowo – produkcyjną  w Kobiernicach na działkach nr: 1244/2; 1247; 1248; 1249; 1250 . Inwestor: ZPUH Stolarstwo Stanisław Prochot , 34-311 Czernichów , ul Roztoki 104 ,NIP 553-100-36-72 .

Od 2019, nowelizacja 2020  Projekt budowlany i wykonawczy zamienny dla inwestycji: Budowa Stref Aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli. . Wykonanie na zlecenie Garden Concept Architekci Krajobrazu W.Januszczyk,  P.Szkołut Sp.J. ul. Śnieżyńskiego 1 20-706 Lublin, tel.: 81 5323349,. Projekt obejmuje monitoringu telewizji CCTV z zastosowaniem kamer wysokiej rozdzielczości IP  i transmisji światłowodowej wraz z zasilaniem, oraz oświetlenie terenu, a także instalacje elektryczne i elektroenergetyczne wewnętrzne w obiektach małej architektury oraz zewnętrzne.-od  2019 projekt budowlany instalacji elektrycznych i niskoprądowych budowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego z przeznaczeniem na niepubliczne Przedszkole "Filip i Maja" z rozszerzeniem o żłobek, zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada, na dz. nr ew. 162  oraz fragmencie dz. nr 161, obręb: 0003, Dąbrowa Górnicza, jedn. ew. 246501_1, Dąbrowa Górnicza Inwestor: Monika Banyś,,ul. Urocza 5, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI sp. z o.o.,  ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice-

 Od roku 2018 do 2019 projekt wykonawczy pod tytułem: „Instalacje elektryczne z monitoringiem CCTV kamerami o wysokiej rozdzielczości z transmisją GSM. Rozwiązania wariantowe.” dla Inwestora CARGOTOR sp. z oo, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa. Projekt obejmował monitoring CCTV na ośmiu punktach przeładunkowych wraz z zasilaniem elektrycznym oraz centralną rejestracją i obserwacją. Z uwagi na lokalizacje tych punktów i związane z tym problemy z uzyskaniem zasilania 230V standardowego z energetyki zawodowej, bądź gdy doprowadzenie tego zasilania okazywało się zbyt kosztowne, pani Małgorzata Król zaprojektowała inne, nowatorskie, ekologiczne systemy w kilku wariantach. Wariantowaniem objęta też była ilość kamer. Zlecenie obejmuje  wypełnianie nadzoru autorskiego, które będzie mieć miejsce w tym roku. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji 498 tys.PLN, maksymalna wartość 1,9mlnPLN w zależności od wyboru, którego dokona inwestor.-

Od roku 2018 do 2019, z planowanym zakończeniem budowy w roku 2019  projekt wykonawczy instalacji elektrycznych remontu pomieszczeń socjalnych Szatni Głównej na terenie zakładu Trzuskawica S.A. Sitkówka 24, 26-052 Nowiny.

2018  projekt wykonawczy  dla tematu „Pomorskie e-zdrowie” - Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Korczaka, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, Inwestor:  Urząd Marszałkowski, Województwa pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk na zlecenie  Łączpol Sp. z o.o., ul. Armatorów 34, 81-559 Gdynia

2018- Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla obiektu Budowa pawilonu handlowego BRICOMARCHE wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym oraz niezbędna infrastrukturą techniczną w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 127 na dz. nr 116/6, obręb 0021 Jelenia Góra 4.. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI sp. z o.o.,  ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice.

2018- Ekspertyza techniczna stanu obiektu „Pawilon handlowy dla OBI (były PRAKTIKER), 25-323 Kielce, ul. Radomska 8” w obszarze objętym pożarem. Wykonanie na zlecenie Biura Budowlanego Ankra sp. z o.o. 25-335 Kielce, ul. Źródłowa 10/4

2018- Bardzo interesująca, nietypowa inwestycja polegający na dobudowie obiektu do istniejącego schronu, pod nazwą: „Projekt wykonawczy Budynku Hotelowo – Gastronomicznego na dz. Nr 949/126 przy ul. Wolności w Zbrosławicach” . Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI sp. z o.o.,  ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice.

2018- Projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji: Budowa Stref Aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli. . Wykonanie na zlecenie Garden Concept Architekci Krajobrazu W.Januszczyk,  P.Szkołut Sp.J. ul. Śnieżyńskiego 1 20-706 Lublin, tel.: 81 5323349, email: info@gardenconcept.pl

2018- Projekt budowlany i wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych i niskoprądowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz  garażem podziemnym zlokalizowanego na działce 3/4obr. 3-09-31, przy ul. Suflerskiej w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI sp. z o.o.,  ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice.

2018- Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych i/ lub niskoprądowych dla kilku obiektów ze strefami Ex dla Przedsiębiorstwa Teleinformatycznego MESKO-NET sp. z o.o. , ul. Legionów 122, Skarżysko - kamienna.

2018- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla obiektu GABINETY KOSMETYCZNE w Budynek usługowo -  biurowym zlokalizowanym w Katowicach , ul. Wojewódzkiej. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI sp. z o.o.,  ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice.

2017- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla obiektu Budowa wiaty magazynowej dla  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1, 01-222  Warszawa.. Wykonanie na zlecenie G2Sytem Grzegorz Jóźwiak  Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych, 90-023 Łódź, ul. Wysoka 10/14 lok. 34

2017 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy lokali usługowych  dla Carrefour Polska Sp. z o.o. w zespole zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kowalczyka 7 , 03-193 Warszawa, . Wykonanie na zlecenie SpaceArchitects, ul.Flory 3  lok.10  00-586 Warszawa.

2017- 2018 „Budowa budynku biurowego w 2 etapach przy ul. Wrzosowej i Alei Popiełuszki w Kielcach” – dla Świętokrzyskiej Izby LekarskiejNadzór inwestorski. Obiekt w budowie. Realizacja na zlecenie Biura Architektoniczno – Wykonawczego „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8.

2017 Projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe dla zadania: „Budowy i przebudowy pięciu ulic na terenie Miasta Sandomierz, jako jedno zadanie tj.: Budowa ul. Kochanowskiego, Budowa ul. Warzywnej, Budowa ul. Brzozowej, Przebudowa ul. Długiej, oraz ul. Piszczele – w Sandomierzuw zakresie instalacji elektroenergetycznych. Inwestor: Gmina Miejsca Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz ,T  15-644-01-00. Wykonanie na zlecenie WTU Sp. z o.o. ul. Karkonoska 10, 53 – 015 Wrocław; jednostka terenowa  WTU Sp. z o.o., ul. Kołodziejska 18a, 30-607 Kraków

2016-2018 Projekt budowlany i wykonawczy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie instalacji elektroenergetycznych SN/NN, elektrycznych oraz niskoprądowych, w tym ochrony pożarowej SSP, BMS, sieci LAN i innych. Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8. Obiekt w budowie.

2015-2016 Projekt budowlany i przetargowy dla obiektu: przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego CARREFOUR – GLINKI w Bydgoszczy i przekształcenie w Mertopolitan Outlet w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych oraz niskoprądowych w tym ochrony pożarowej SSP i DSO. Wykonanie na zlecenie SpaceArchitects, ul.Flory 3  lok.10  00-586 Warszawa, M. 513 086 520. Obiekt w budowie.

2015-2018 Projekt budowlany i wykonawczy dla obiektu: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, ul. Bukowińska 24, 02-703 Warszawa w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych oraz niskoprądowych, w tym ochrony pożarowej SSP. Wykonanie na zlecenie SpaceArchitects, ul.Flory 3  lok.10  00-586 Warszawa, (poprzednio ul. Pytlasińskiego 11/1,00-777 Warszawa), Obiekt w budowie.

2015-2016 Ekspertyza  techniczna oraz nadzór autorski zastępczy wraz z projektami zamiennymi w branży instalacje  elektryczne dla tematu: Projekty budowlane i wykonawcze przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12/15.

2015-2016 Projekt budowlany i wykonawczy Przychodni Lecznictwa Otwartego na terenie dzielnicy Bemowo, Warszawa, przy ul. Coopera na działce nr ew. 7/1. w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych oraz niskoprądowych, w tym ochrony pożarowej SSP. Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8.

2014-2015 Projekt budowlany i wykonawczy Rewitalizacji Sali Kolumnowej w budynku pomuzealnym na terenie  Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8.

2015 Projekt przebudowy zaplecza biurowo-socjalnego na funkcje konferencyjne dla hipermarketu Carrefour zlokalizowanego w Galerii Reduta w Warszawie. Opracowanie dla powierzchni 1300m2 w zakresie instalacji niskoprądowych (teletechnicznych):systemów bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, sterowania oddymianiem ), systemów ochrony i monitoringu obiektu (telewizja dozorowa CCTV, system sygnalizacji i kontroli nieuprawnionego dostępu, sieć strukturalna komputerowa i telefoniczna, oraz instalacji  elektrycznych. Na zlecenie Chodor-Projekt.

2015 Projekty zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowejMikołowie. Projekty budowlano - wykonawcze instalacji elektrycznych i niskoprądowych (instalacji RTV anteny zbiorczej DVB-T + SAT, oraz TV kablowej, okablowania światłowodowego, skrętek UTP, oraz domofonów. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI S.C. Panewnicka 124b/3, 40-761 Katowice. Aktualnie: ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

2014-2015 Projekt budowlany i wykonawczy Rewitalizacji Sali Kolumnowej w budynku pomuzealnym na terenie  Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”.

2014.06-07 Projekt instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu dla obiektów o kubaturze powyżej 1 000 m3 na terenie Elektrociepłowni Kielce, ul. Hubalczyków 30. Wykonanie na zlecenie Elektrociepłowni.

2014-2015 Projekt budowlany i wykonawczy budynku handlowego w Jaśle przy ul. Baczyńskiego.  Wykonanie na zlecenie Biuro Architektoniczno – Wykonawcze „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8.

2014-2015 Projekty zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Siewierz – Miasteczko. Projekty budowlano - wykonawcze instalacji elektrycznych i niskoprądowych (instalacji RTV anteny zbiorczej DVB-T + SAT, oraz TV kablowej, okablowania światłowodowego, skrętek UTP, oraz domofonów. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI S.C. ul. Panewnicka 124b/3, 40-761 Katowice.

2014-2015 Projekt budowlany i wykonawczy budynku handlowego o powierzchni 6200m2 o podstawowej funkcji handlu  hurtowego wraz z  zapleczem administracyjno socjalnym zlokalizowanego w Gorlicach przy ul. Węgierskiej na działce nr 2920/1; 2920/2; 2920/3; 2920/4; 2199/3; 2199/6.  Projekt budowlany, projekt przetargowy i wykonawczy instalacji niskoprądowych (teletechnicznych):systemów bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, sterowania oddymianiem ), systemów ochrony i monitoringu obiektu (telewizja dozorowa CCTV, system sygnalizacji i kontroli nieuprawnionego dostępu, sieć telefoniczna dla najemców , sieć strukturalna komputerowa i telefoniczna, centrala telefoniczna wewnętrzna, instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowymi i systemem rozdziału mocy, oświetleniem, zasilaniem urządzeń technicznych i instalacją odgromową. Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8.

2014-2015 Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy Domu Wczasowego "Korab" z 58 pokojami hotelowymi, stołówką, kuchnią i częścią konferencyjną w Sopocie przy ul. Kilińskiego 12 dz. nr ewid. 115/4. Projekt budowlany, projekt przetargowy i wykonawczy instalacji niskoprądowych (teletechnicznych):systemów bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem ), systemów ochrony i monitoringu obiektu (telewizja dozorowa CCTV, system sygnalizacji i kontroli nieuprawnionego dostępu, sieć telefoniczna dla najemców , sieć strukturalna komputerowa i telefoniczna, centrala telefoniczna wewnętrzna, oraz instalacji elektrycznych oświetlenia, zasilania urządzeń technicznych i instalacją odgromową. Wykonanie na zlecenie „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8..

2013-2015 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 63 mieszkania z garażem podziemnym na działce 844/176 obręb 0007, przy ul. Sikorskiego, Osiedle Na Stoku W Kielcach. Projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy oraz nadzór autorski instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacja ochrony pożarowej SAP i detekcji gazów. Wykonanie na zlecenie OSTROWSCY ARCHITEKCI S.C. Panewnicka 124b/3, 40-761 Katowice.

2014 Projekt budowlano- wykonawczy pawilonu handlowo-usługowego o powierzchni 2900m2 zlokalizowanego na działce nr ewid. 1457/26 przy ul. K.K. Baczyńskiego w Jaśle Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych detekcji dymu i sterowania oddymianiem, ochrony przed nieuprawnionym dostępem, sygnalizacji antywłamaniowej SWiN, monitoringu telewizyjnego CCTV, oraz systemów łączności (sieć LAN i telefony). Wykonanie na zlecenie Biuro Architektoniczno – Wykonawcze „ A R C H I B I S ”,25-419 Kielce ul. Rolna 8

 2014 Aktualizacja projektu w zakresie doboru zabezpieczeń WLZ-tów dla budynku mieszkalnego nr 16. Wykonanie na zlecenie Zakładu Usługowo-Handlowego Instalacji Budownictwa mieszkaniowego ISKW 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 30 NIP 657-000-89-35

2013-2014  Projekt  rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowo-gastronomiczne  ul. Partyzantów 9, 29-100 Włoszczowa. Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetycznych oraz niskoprądowych systemów ochrony pożarowej, ochrony przed nieuprawnionym dostępem, instalacji telewizyjnej i łączności.

2013-2014 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym  na działce 844/176 obręb 0007, przy ul. Sikorskiego, Osiedle Na Stoku w Kielcach. Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacja ochrony pożarowej SAP i detekcji gazów.

2013 Projekt wykonawczy zabezpieczenia rozbiórki obiektu w 2 etapach w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla obiektu  Philip Morris Polska S.A, Aleja Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków, Budynek biurowy G8 dla Centrum Usług Wspólnych Philip Morris International.

2013  Rozbudowa zakładu produkcyjnego SEMPERTRANS Bełchatów sp. z o.o., Rogowiec, ul. Transportowa 5, działki nr ewidencyjny: 42/11, 43/21; Obręb: Wola Grzymalina; Gmina Kleszczów. Projekty budowlany, przetargowy i wykonawczy systemów  zabezpieczeń pożarowych SSP (SAP) w trudnych warunkach przemysłowych (wysokie hale produkcyjne z suwnicami bramowymi z wysokim stopniem zabrudzenia oparami i gazami zawierającymi substancje smoliste ropopochodne).

2013 Projekt przebudowy, rozbudowy, nadbudowy dworca kolejowego PKP Łódź Kaliska wraz z projektem zagospodarowania placu przydworcowego oraz przebudowa tunelu od strony ul. Włókniarzy i Al. Unii Lubelskiej na terenie nieruchomości przy ul. Karolewskiego 55, działka o numerze ewidencyjnym 16/65 w obrębie P-17Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji i sieci elektrycznych, elektroenergetycznych i niskoprądowych systemów (okablowanie strukturalne, systemy zabezpieczeń pożarowych SAP i DSO, monitoring telewizyjny CCTV, system informacji wizualnej dynamicznej i stałej wraz z instalacją zegarową, nagłośnienie z wykorzystaniem instalacji DSO).

2013 Projekt wykonawczy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym, dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zlokalizowanego w Dzielnicy Praga – Południe miasta Warszawy przy ul. Żółkiewskiego 22, na działce ewidencyjnej nr 68, z obr. 3-04-13.  w zakresie Instalacji niskoprądowych.

2013  Projekty wykonawcze zamienne: zasilania elektroenergetycznego oraz  oddymiania klatek schodowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego w Kielcach na Osiedlu Stoku na działce ewidencyjnej nr 844/190obr.0007

2013  Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne Jeronimo Martins w Lubartowie.  Nadzór autorki oraz projekty zamienne budowlane i wykonawcze dla obiektu: Budowa hali magazynowej o powierzchni 28 tys.m2 wraz z budynkiem socjalno-biurowym , portiernią, stacją paliw, dwoma stacjami transformatorowymi 15/0,4kV, budynkiem myjni, zbiornikiem wody ppoż,  oraz pozostałą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

2012 Ekspertyza techniczna dla obiektu HALA NR 2 ASG-PL  ul.Nadrzeczna 7c, 05-552 Wólka Kosowska (centrum handlowe) branży instalacje elektryczne i  niskoprądowe w związku z uszkodzeniami powstałymi po pożarze.
2012 Galeria ECHO w Kielcach Centrum handlowe, usługowe i rozrywkowe. 
Projekt wykonawczy zamienny czujek liniowych dymu w pasażach.

2012 Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Zagrody Lubartowskie 3xAFL70mm2  w związku z budową Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD), Lubartów. Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji elektroenergetycznych i sieci.

2012 Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne Jeronimo Martins w Lubartowie. Budowa hali magazynowej o powierzchni 28 tys.m2 wraz z budynkiem socjalno-biurowym , portiernią, stacją paliw, dwoma stacjami transformatorowymi, budynkiem myjni, zbiornikiem wody ppoż,  oraz pozostałą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.  Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacja ochrony pożarowej SAP i detekcji gazów.

2012 Ekspertyza techniczna dla MULTIKINA w Galerii Korona w Kielcach.

2012 Remont pomieszczeń warsztatowych w kompleksie wojskowym w Bytomiu. Projekt budowlano-wykonawczy  instalacji elektrycznych, w tym akumulatorni.

 2012 Projekty budowlano-wykonawcze branży instalacje elektryczne  dla obiektów magazynowych  w jednostkach wojskowych w Stawach oraz Stężycy w zakresie ochrony odgromowej w tym obiektów zagrożonych wybuchem.

2012 Budowa ulicy na Kępie w Staszowie. Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego.

2012 Budowa świetlicy w Kucharach. Projekt budowlany  instalacji elektrycznych.

2012 Sprawdzenie projektu wykonawczego budowy i przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni MPK Częstochowie w związku z budową nowej hali oraz modernizacją istniejącego układu torowego przy wjeździe na teren zajezdni i w rejonie pętli manewrowej

 2012 Przebudowa linii napowietrznej NN  w związku z budową świetlicy w Kucharach. Projekt budowlany  instalacji elektrycznych.

 2012 Ekspertyza techniczna dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w związku z uszkodzeniami powstałymi po awarii instalacji sanitarnych.

2012 Ekspertyza techniczna - audyt wewnętrzny dla budowy MODIN II- Remont i modernizacja infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 na rzecz Wykonawcy ZETO w Kielcach. 
2012 Hala magazynowa wraz z infrastrukturą oraz towarzyszącą wiatą i zadaszeniem przejazdu pomiędzy istniejącymi halami dla ROTO Frank ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów. Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych teletechnicznych.

2012 Tarasy Bartycka ul. Bartycka w Warszawie. Projekty wykonawcze zamienne instalacji ochrony pożarowej -detekcja i sterowanie oddymianiem garaży, oraz oddymianie klatek schodowych.

2011- 2012 Osiedle VIS-a-VIS w Kielcach - II-gi etap, ul.Szajnowicza. Budynki mieszkalne (72 mieszkania)  + budynek usługowo-handlowy o pow. 3500m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany, projekt wykonawczy,  instalacje teletechniczne , oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

  2011-2012 Budowa budynku administracyjnego dla Rejonu Dystrybucji Gazu w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową masztu antenowego, 3 parkingów przy ulicy Kilińskiego. Projekt budowlany, projekt wykonawczy,  instalacje teletechniczne , oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

  2011 NIFCO KOREA POLAND SP.zo.o. Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalnym, portiernią oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla produkcji plastikowych części wyposażenia samochodów Żory, ul. Wygoda. Projekt budowlany, przetargowy  i wykonawczy instalacji niskoprądowych (teletechnicznych) oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

2011  WEISS.  Budowa zakładu produkcji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej z biomasy wraz z częścią biurowo-socjalną, i infrastrukturą  techniczną w tym parkingi i dwa zjazdy z ulicy Kolejowejw Ostrowcu Św. Projekt budowlany  i wykonawczy instalacji niskoprądowych (teletechnicznych) oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

 2011   CERSANIT MAZOWSZE -Magazyn centralny. Hala wysokiego składowania wraz z infrastruktura na powierzchni 256 tys.m2, pow. zabudowy 89 tys.m2  Weryfikacja projektów: budowlanego, przetargowego  i wykonawczego instalacji  instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

 2011 Przebudowa ulicy Orzeszkowej i rozbiórka wiaduktu kolejowego w Rudzie Śląskiej -Przebudowa oświetlenia ulicznego, sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacji telekomunikacyjnej i sieci napowietrznej. Projekt budowlany i wykonawczy oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

 2011 Budowa Karczmy w Nowej Słupi – Projekt budowlany instalacje elektryczne.

 2011  Parking wielopoziomowy w Kielcach. ul Zakładowa. Instalacje teletechniczne. Projekt budowlany oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

2011 Nadzór inwestorski na budowie Osiedle VIS-a-VIS w Kielcach.

2010 r.  Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach ul. Parkowa 25. Projekt wykonawczy instalacje teletechniczne monitoringu telewizyjnego CCTV, ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

 2008-2011 Galeria ECHO w Kielcach Centrum handlowe, usługowe i rozrywkowe - rozbudowa o 60 tysięcy m2, przebudowa części istniejącej (21 tys. m2) wraz z parkingiem wielopoziomowym (28 tys.m2)Współpraca - HITECH Kielce, DETAN, CHODOR-PROJEKT. Koncepcja ,kompleksowy projekt budowlany, projekt przetargowy i wykonawczy instalacji niskoprądowych (teletechnicznych):

-systemów wspólnych bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, sterowania oddymianiem ),

-systemów wspólnych ochrony i monitoringu obiektu (telewizja dozorowa CCTV, system sygnalizacji i kontroli nieuprawnionego dostępu, sieć telefoniczna dla najemców , sieć strukturalna komputerowa i telefoniczna, centrala telefoniczna wewnętrzna, zliczanie klientów, system okablowania monitorów reklamowych.

 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla przebudowy i rozbiórek.

Weryfikacja całości projektu wykonawczego instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowymi i systemem rozdziału mocy poprzez szynoprzewody, oświetleniem, zasilaniem urządzeń technicznych.

 2009- 2011 Osiedle VIS-a-VIS w Kielcach, ul.Szajnowicza. Cztery budynki mieszkalne (104 mieszkania)  + 2 usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany, projekt wykonawczy,  instalacje teletechniczne oraz weryfikacja projektów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

 2009 r Budowa lotniska w Obicach Koncepcja – instalacje niskoprądowe.

  2009- 2011 Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa i rozbudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic  (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu NMP).

Projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy oraz nadzór autorski. Oświetlenie drogowe, oświetlenie płyty placu, sieć kablowa elektroenergetyczna NN, Zabezpieczenie Instalacji podziemnej istniejącej. Demontaże. 

 2008-2009 Przebudowa placu miejskiego- Rynku w Kielcach i okolicznych ulic. Zmiana ukształtowania i przebudowa płyty Rynku, placu Św.Tekli,części ulic Dużej, Małej, Koziej, Orlej, połączeń z ulicami: Leśną, Św.Leonarda, Piotrkowską, Warszawską i Bodzentyńską wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej i budową małych obiektów budowlanych, elementów małej architektury, szaletu publicznego, oraz przebudową i budową kanałów deszczowych w ul. Leśnej i Warszawskiej.

Projekt oświetlenia drogowego, sieci niskiego napięcia, przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV.

Projekt budowlany, Projekt przetargowy, Projekt wykonawczy

Projekty zamienne.

2008-2009 Parking przesiadkowy wielopoziomowy w Kielcach. ul Zakładowa. Instalacje teletechniczne. Projekt budowlany i wykonawczy.

2008-2009 Budowa kanalizacji ciśnieniowej w Sielpi Wielkiej. Projekt budowlany sieci zasilającej niskiego napięcia dla pomp.

2008 r. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w Mielnie.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych i słaboprądowych (teletechnicznych) dla 12 budynków432mieszkania

 2007r. CERSANIT w Cziziwce, rejon Nowograd Wolinskij. Etap 1.

Kompleksowy projekt wykonawczy automatyka pożarowa dla Zakładu Produkcji Ceramiki Sanitarnej i Płytek Ceramicznych Zakład złożony z dwóch hal: Płytek i Ceramiki wraz z obiektami socjalnymi i biurowymi oraz infrastrukturą zewnętrzną.. Powierzchnia zabudowy- 66 712,66m2, działki- 250 076m2. Instalacje projektowane: Powiązanie instalacji SAP z systemem sterowania oddymianiem, detekcji gazu i wyłączeń pożarowych wentylacji.

2007-2008 Rozbudowa Zakładu Nordkalk w Wolicy

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych zakładu obróbki kamienia wraz z sieciami niskiego i średniego apięcia , rozbudową stacji transformatorowej istniejącej i nową stacją transformatorową kontenerową SN 15kV.

 2007 - 2011 Zespół budynków mieszkalnych ul. Bartycka w Warszawie

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Projekt budowlany i wykonawczy zamienny instalacji teletechnicznych. 2 budynki mieszkalne (137 mieszkań)  wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym wbudowaną stacją transformatorową 15kV.

 2006-2008 Centrum Handlowo-Usługowego FACTORY w Krakowie Modlniczka, gmina Wielka Wieś dz. 965/92. Budynek o 3 kondygnacjach: handlowej wielkopowierzchniowej i sklepów średniej wielkości z zapleczem technicznym 000, o powierzchni łącznej około 52 tys. m2.

Stadia projektowe:

- koncepcje A, B, C, D , projekt budowlany, projekt przetargowy, Projekt wykonawczy,

- koncepcja, projekt budowlany zamienny, projekt przetargowy zamienny, projekt wykonawczy zamienny,

- projekt przetargowy zamienny 2, projekt budowlany zamienny 2,

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne moc 5,5 MW5 stacji transformatorowych: 2 główne wzajemnie rezerwowane i 3 podstacje SN 15/0,4kV. Sieć elektroenergetyczna kablowa 15kV. Agregat prądotwórczy 500kVA.. Instalacje siły, sterowania i oświetlenia dla części wspólnych. Rozdzielnie dla zasilania instalacji indywidualnych najemców. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego z własnymi źródłami zasilania i centralnym monitorowaniem EAISYCHECK.

Instalacja oświetlenia terenu i sieć elektroenergetyczna NN zasilania obiektów w terenie.

 2006-2008 Centrum Handlowo-Usługowego FACTORY w Krakowie Modlniczka, gmina Wielka Wieś dz. 965/92. o powierzchni łącznej około 52 tys. m2.

Stadia projektowe:

koncepcje A, B, C, D , projekt budowlany, projekt przetargowy, Projekt wykonawczy,

koncepcja, projekt budowlany zamienny, projekt przetargowy zamienny, projekt wykonawczy zamienny,

projekt przetargowy zamienny 2, projekt budowlany zamienny 2,

Instalacje niskoprądowe komunikacji i bezpieczeństwa w zakresie:

-systemów wspólnych bezpieczeństwa pożarowego budynku ( sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO , sterowania oddymianiem ),

-systemów wspólnych ochrony i monitoringu obiektu (telewizja dozorowa CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu. System centralnego pomiaru zużycia wody, gazu i energii elektrycznej. Sieć telefoniczna dla najemców. W obszarze zaplecza administracyjnego – sieć komputerowa.

Integracja systemów (system BMS).

 2006-2008 Zabudowa mieszkaniowa z garażem podziemnym – Warszawa, ul. Wilanowska/Okrąg

2 Budynki mieszkalne 1 klatkowe z częścią usługową i garażem podziemnym. Stadia projektowe:

koncepcja wielobranżowa,

projekt budowlany,

projekt przetargowy,

projekt wykonawczy,

projekty wykonawcze zmian lokatorskich,

projekt budowlano-wykonawczy przebudowy.

Komplet projektów branży teletechnicznej, projekt budowlano - wykonawczy przebudowy -  instalacje elektryczne: stacja transformatorowa 15/0,4kV, sieć kablowa elektroenergetyczna NN, instalacje wewnętrzne..

2006 r. Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem "ZŁOMHUT

Projekt budowlany i projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne oświetlenia i zasilania strzępiarki do rozdrabniania złomu. Zasilanie energetyczne (przebudowa istniejącego pola w stacji elektroenergetycznej 30/6 kV, sieć elektroenergetyczna 6kV i 0,4kV), bezpośrednie zasilanie maszyn z sieci elektroenergetycznej 6kV maszyn. Oświetlenie terenu na masztach 20m zasilane z istniejącej rozdzielni NN. Obiekt w Przyborowie, Przyborów 100.

 2005-2006  ECHO Media Budowa wolnostojącej hali poligraficznej wraz z częścią biurową w obrębie KiZPS “Siarkopol” w Tarnobrzegu MachowieProjekt budowlany.  Instalacje elektryczne zasilania SN (sieć elektroenergetyczna 6kV), oświetlenia, siły, sterowania, odgromowa, oświetlenia terenu oraz teletechniczna (sieć strukturalna). Zasilanie projektowaną linią kablową SN 6/10 kV sieć elektroenergetyczna) z rozdzielni SN 6kV w sąsiedniej stacji transformatorowej 30/6 kV Stacja projektowana z rozdzielnią SN 6kV.. Moc obliczeniowa 1048 kW.

  2005 r. Hala magazynowa wraz z budynkiem biurowym we wsi Lesznowola

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych, linii kablowej NN ( WLZ), oświetlenia terenu dla hali magazynowej wraz budynkiem biurowym. Projekt przebudowy kolizji.

2005 r. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażem podziemnym Kielce, ul. Kopernika 21

Budynek mieszkalny 5-klatkowy z częścią usługową i garażem. Projekt budowlany.. Instalacje elektryczne i niskoprądowe wewnętrzne, instalacja odgromowa i sieć elektroenergetyczna kablowa zasilająca NN

2005 r. Oddział Filtrów Ceramicznych DPF- Budowa Hali T5

Projekt budowlany. Instalacje elektryczne, sieć elektroenergetyczna zasilania NN, oświetlenia, siły, sterowania i odgromowe oraz teletechniczne. Inwestor SAINT-GOBAIN ABRASIVES ul. Toruńska 239/241 62-600 Kolo.

 2004 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-Warszawa

Remont budynku ulica Konstruktorska 1.Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla remontowanego budynku. Projekt budowlano-wykonawczy - sieć elektroenergetyczna-linie kablowe zasilające NN

 2004 r.  CASTORAMA w Kielcach

Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego "Dom, Wnętrze, Ogród” w Kielcach, rejon ulic: Tarnowskiej-Wrzosowej. Projekt budowlany stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV wbudowanej: r Projekt budowlany i zamienny instalacji elektrycznych wewnętrznych NN siły, oświetlenia, rozdzielni i odgromowej. Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie terenu, sieć elektroenergetyczna, linie kablowe NN, przebudowa skrzyżowania Wrzosowa-Tarnowska - zabezpieczenie i przebudowa linii kablowych NN i kanalizacji teletechnicznej. Projekt linii kablowej SN 15kV ze stacji Barwinek 10 do stacji nowoprojektowanej. Projekt instalacji teletechnicznych.

 2004 r. Centrum Zaopatrzenia Makro w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej

Projekt wykonawczy w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO

 2003-2004  Budynek apartamentowy „Osiedle Leszczyńska” w Warszawie

Stadia projektowe: koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany, projekt przetargowy i wykonawczy - komplet projektów branży teletechnicznej

 2003 Fabryka Mebli Łazienkowych Cersanit II w Starachowicach -, ul. Bema 2 -. Powierzchnia zabudowy-8816 m2.

Stadia projektowe: koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany i wykonawczy oraz projekty zamienne w zakresie: instalacje niskoprądowe (systemy zabezpieczeń: rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP i sygnalizacji włamania i napadu SWiN), sieć strukturalna, lokalna telewizja SAT. Rozbudowa wewnętrznej kanalizacji teletechnicznej.

 2003-2006  Wielofunkcyjne centrum handlowo – usługowo - biurowe w Nowosybirsku, ul Bluchiewa –federacja Rosyjska. Powierzchnia ogólna około 40 000 m2.
Koncepcja – kilka wariantów,
kompleksowy projekt budowlany,
projekt budowlany zamienny,
projekt przetargowy i wykonawczy
Instalacje niskoprądowe w oparciu o Rosyjskie przepisy i normy budowlane - SNIP, NPB
Obiekt wielopoziomowy, zabudowany nad stacją metra, z częścią podziemną techniczno - magazynową, częścią handlowo – usługową na poziomach naziemnych- powierzchnie najmu, garażem, kinami i pomieszczeniami technicznymi na dachu. Część biurowa – budynek wielopoziomowy z powierzchniami najmu.
Systemy zabezpieczeń pożarowych: sygnalizacji pożaru SAP, sterowania oddymianiem (wentylatory pożarowe, klapy pożarowe i oddymiające), oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO. Systemy ochrony: sygnalizacji włamania i napadu SWiN i telewizji dozorowej CCTV. System sygnalizacji pracy i usterek

 2002-2004r Outlet Center w Sosnowcu– ul. Orląt Lwowskich. Kubatura 40 000m3, powierzchnia 11 100m2.

Projekt budowlany i projekt przetargowo-wykonawczy.

Etap I wraz z rewizjami do projektów-instalacje niskoprądowe (systemy zabezpieczeń: sygnalizacji pożaru, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu SWiN i telewizji dozorowej CCTV oraz nagłośnienia i systemu zliczania klientów i samochodów. Sieć komputerowa strukturalna dla biur. Telewizja satelitarna i naziemna. Instalacja wideodomofonów do bramek w terenie

2002-2003 Budynek wielorodzinny 9 piętrowy z parkingiem wbudowanym. Rzeszów. Aleja Niepodległości.

Instalacje elektryczne i teletechniczne, sieć elektroenergetyczna NN zasilająca.. Projekt budowlany i wykonawczy.

2001-2003 Obora dla krów w Lubczy. Obiekt dla Stadniny Koni w Michałowie województwo Świętokrzyskie. Projekt budowlany i projekty uzupełniające.

Instalacje elektryczne. Sieć elektroenergetyczna zasilania NN, przebudowa rozdzielni, przebudowa sieci elektroenergetycznych linii napowietrznych będących w kolizji z projektowaną oborą.Instalacja oświetlenia, siły i sterowania. Oświetlenie zewnętrzne, Nadzór autorski.

 2001r- FASHION HOUSE WARSAW  Outlet Center w Piasecznie ul Energetyczna.Obiekt  o powierzchni 25 132,2m2 –projekt budowlany etap I instalacje niskoprądowe:

-systemów zabezpieczeń: sygnalizacji pożaru SSP (SAP)
-sygnalizacji włamania i napadu SWiN,
- okablowanie strukturalne,
- Instalacja kontroli dostępu
- Instalacja CCTV
- Nagłośnienie
-wewnętrzna centrala telefoniczna

1999 r.  Kryta Pływalnia w Sochaczewie – projekt budowlany- instalacje elektryczne

 1998r HIT Bytom  Projekt wykonawczy instalacji nagłośnienia dla obiektu. Hala sprzedaży, pomieszczenia techniczne, biurowe oraz zaplecze technologiczno –magazynowe o powierzchni około 14 300m2. System BEL AQUSTIC.

 1998-1999 Remont hali SETRAN z zapleczem, cz. socjalno biurową i stacją trafo w Dyminach. Remont stacji transformatorowej 15/0,4kV, zaplecza biurowego i hali SETRAN i w Dyminach dla potrzeb produkcji konstrukcji i warsztatów naprawy samochodów Rozdzielnie i instalacje NN, sieć elektroenergetyczna NN, sieć strukturalna, systemy zabezpieczeń -sygnalizacji włamania i napadu SWiN i KD kontrola dostępu.

1997-1998 Sklepy LIDER Market w Łęcznej, Lublinie i Kielcach Instalacje elektryczne i sieć elektroenergetyczna NN. Projekty wykonawcze.

 

(Informujemy, iż nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.)