5 listopada 2009 Nadanie tytułu Rzeczoznawcy budowlanego

Opublikowany:25.11.2009

Z radością i dumą informujemy o nadaniu przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB mgr inż. elektryk Małgorzacie Król tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie projektowania i wykonawstwa.